Miksi tuskaa täynnä on maa?  Miksi monet kärsiä saa? Miksi on niin
paljon mieltä masentavaa?
Nämä sanat ovat erään hengellisen laulun alkusanoja. Näihin sanoihin
on helppo yhtyä. Laulun sanat kiteyttävät mielestäni erittäin hyvin tämän ajan
tilannetta. Päivittäin melkein tulee päättäjien taholta leikkauksia, jotka vaikeuttavat tavallisten ihmisten elämää.  Se taas aiheuttaa murheita ja huolia pärjäämisestään. Kun muutenkin voi olla jo pienet tulot, työttömyyttä, sairauksia tai jotain muuta, jotka vaikuttavat suoranaisesti elämiseen ja pärjäämiseen.

Kun näiden tunteiden vallassa ihminen on, niin syntyy herkästi katkeruutta ja vihaa omaa kohtaloaan kohtaan; miksi juuri minä kärsin ja epäonnistun kaikessa, kun toiset menestyy ja tahkoo urakalla uraansa huipulla! Herkästi silloin ihminen ajautuu väärin valintoihin tai taistelee oman henkisen hyvinvointinsa kanssa.  Silloin se elämä vasta tuntuukin todella epätoivoiselta tilanteelta.

Mutta onneksi uskovaisena ihmisenä saa turvautua Jumalan puoleen ja jättää Hänelle kaikki murheensa ja huolensa.
Onhan Hän sanassaan luvannut pitää omistaan huolta, niistä, jotka rukoillen kääntyvät Hänen puoleensa.
Muistetaan kuitenkin niin hyvissä, kuin huonoissakin elämän tilanteissa Jumalaa ja että meille uskoville on luvattu vielä jotain suurempaa mitä tämä aika meille pystyy tarjoamaan.

 

Tapio Rajamäki